top of page

聯絡我們

如有任何查詢,請填以下表格。

謝謝您的寶貴意見!

如有查詢預約,亦可於診所營業時間直接致電各診所﹕
 

康麗一店﹕    5938 9743

康麗二店﹕    5428 2369
龍門居店:       5600 9303

 

或電郵至yuenyuclinic@gmail.com

bottom of page